srpski english

A.D. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE "BEOGRAD"
Deskaševa 7

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Licenca Licenca Licenca
Laboratorija za buku Laboratorija za zastitu zivotne sredine Organizacija za sertifikaciju liftova
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
znak ISO

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Laboratorija za ispitivanje i merenje činilaca životne sredine
  • fizička i  hemijska ispitivanja kvaliteta voda (otpadne, površinske, podzemne)
  • fizička i  hemijska ispitivanja vazduha (otpadnog gasa(emisija),  ambijentalni vazduh(imisija), radna okolina)
  • fizička i hemijska ispitivanja kvaliteta zemljišta
  • fizička i hemijska ispitivanja čvrstog otpada.
 • Izrada planskih i studijskih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine
 • IZRADA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • IZRADA STRATEŠKIH PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • IZRADA  ZAHTEVA I CELOKUPNE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE (Integral Pollution Prevention and Control - IPPC)
  • Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja),
  • Dokumenta Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (SEVESO postrojenja),
  • Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja (ili aktivnosti) propisanim uslovima (predlog najboljih dostupni tehnika BAT u skladu sa važećim BREF dokumentima),
  • Plan monitoringa,
  • Plan upravljanja otpadom,
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije,
  • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica,
  • Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.
 • IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM
  • Izrada planova upravljanja industrijskim otpadom
  • Projekte sanacije i rekultivacije smetlišta,
  • Regionalne i Lokalne planove i programe upravljanja komunalnim otpadom,
  • Studije, planove i programe upravljanja industrijskim otpadom,
  • Lokalne ekološke akcione planove (LEAP),
  • Studije za izbor optimalnih lokacija sanitarnih deponija i transfer stanica.
A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd", Deskaševa 7, Beograd - tel: 011/2418-155; fax: 011/2418-992; email: office@zastitabeograd.com