Sertifikacija liftova


Pogledajte naše reference za ovu oblast Ovde možete pogledati naš obim akreditacije
vezan za sertifikaciju proizvoda.
Zahtev za sertifikaciju  
Zahtev za izdavanje domaće isprave o usaglašenosti  
Pošaljite nam zahtev  

Organizacija za sertifikaciju vrši sertifikaciju svih vrsta liftova, pokretnih stepenica i staza, kontrolu saobraznosti i resertifikaciju za šta poseduje Rešenja nadležnog Ministarstva (tačke 12. i 13.).

Ovde se možete pogledati Informacije i pravila za sertifikaciju, i preuzeti Zahtev za sertifikaciju.


Na upit možete dobiti sledeće informacije Organizacije za sertifikaciju:

 

Cenu usluge Sertifikacije

Registar sertifikovanih proizvoda

Dobrovoljnu šemu sertifikacije za pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze za prevoz licaUsluge koje nudimo koje nudimo:

  Liftovi na električni pogon Liftovi na hidraulični pogon  
  Završna kontrola Završna kontrola  
  Pojedinačna verifikacija lifta Pojedinačna verifikacija lifta  
       
  Pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze za prevoz lica    
  Pregled i ispitivanje pre stavljanja u upotrebu    

 Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.