Profil kompanije
Osnovna delatnost Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo je sadržana u tri oblasti:

• Oblast bezbednosti i zdravlja na radu
• Oblast zaštite od požara
• Oblast zaštite životne sredine


Poslovi Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo su pretežno iz sledećih oblasti:

1. Bezbednost i zdravlje na radu:
   • Procena rizika na radnom mestu u radnoj okolini od povreda i oboljenja zaposlenih i ostale usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
   • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (u svim delatnostima, radnim/tehnološkim procesima).
   • Pregled i ispitivanje opreme za rad (mašine, uređaji, postrojenja i sl.; preventivna i periodična – prema propisima).
   • Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija i protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija.
   • Ispitivanje hemijskih i fizičkih štetnosti u radnoj okolini.
   • Ispitivanje mikroklime i osvetljenosti u radnoj okolini.
   • Pregled i davanje Mišljenja na tehničku dokumentaciju sa prilogom o bezbednosti i zdravlju na radu.
   • Radni staž sa uvećanim trajanjem: Izrada stručne dokumentacije, stručnih analiza i zapisnika

2. Zaštita životne sredine:
   • Ispitivanje kvaliteta vode.
   • Ispitivanje kvaliteta vazduha.
   • Ispitivanje kvaliteta zemljišta.
   • Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini.
   • Izrada Analize uticaja objekta na životnu sredinu.

3. Zaštita od požara i eksplozije:
   • Izrada Elaborata o zonama opasnosti za prostore ugrožene od nastanka ekspolozivnih smeša.
   • Obuka zaposlenih u oblasti zaštite od požara i eksplozije.
   • Izrada Pravila zaštite od požara, Plana i Programa obuke u oblasti zaštite od požara.
   • Pregled i ispitivanje instalacija sa uređajima izrađenim u protiveksplozivnoj zaštiti. Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.