Među našim uslugama možete pronaći:

  • Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
  • Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
  • Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
  • Ispitivanje kvaliteta zemljišta
  • Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
  • Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
  • Ispitivanje uslova radne okoline
  • Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
  • Pregled i ispitivanje opreme za rad
  • Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
  • Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih
    instalacija
  • Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja
    i instalacija
  • Sertifikacija liftova
  • Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
  • IPPC dozvole
  • Radni staž sa uvećanim trajanjem ("beneficirani radni
    staž")
  • Procena rizika na radnom mestu
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
  • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Zaštita od požara i eksplozije
  • Planovi upravljanja otpadom


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo poseduje sve relevantne sertifikate za oblasti kojima se bavi.
Kao osnovni sertifikati izdvajaju se:

ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001Pored ovih posedujemo i sertifikate o akreditaciji po sledećim standardima:

SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17065

Za sve informacije koje su Vam potrebne pozovite 011 241 8155, pošaljite e-mail ili pošaljite fax na broj 011 241 8992.

Detaljnije informacije možete pronaći ovde, kao i pogledati našu lokaciju u Deskaševoj 7, Beograd na interaktivnoj mapi.


Novosti vezane za rad Zaštite na radu i zaštite životne sredine "Beograd" doo možete pročitati ovde.


Ovde možete pogledati koji su oglasi za posao trenutno aktuelni.


 

Početna

Usluge i zahtevi

Laboratorijska ispitivanja
   VODA

   Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
   Ispitivanje kvaliteta površinskih voda
   Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda
   ZEMLJIŠTE
   Ispitivanje kvaliteta zemljišta
   VAZDUH
   Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)
   Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha
   Ispitivanje uslova radne okoline
   OTPAD
   Karakterizacija otpada
Ispitivanje buke, vibracija i zračenja u životnoj sredini
Kontrolisanje i sertifikacija
   Pregled i ispitivanje opreme za rad
   Pregled i ispitivanje sudova pod pritiskom
   Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
   Pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija
   Sertifikacija liftova
Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
IPPC dozvole
Radni staž sa uvećanim trajanjem
Procena rizika na radnom mestu
Bezbednost i zdravlje na radu
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Zaštita od požara i eksplozije
Planovi upravljanja otpadom

Novosti

O kompaniji

Politika kvaliteta
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti i zdravlja na radu
Lokacija i kontakti
Posao
Profil kompanije
Opšti podaci
Brošure
Reference

Kontakti

Sertifikati

Sertifikati sistema kvaliteta
Sertifikati o akreditaciji
Ovlašćenja nadležnih ministarstava
Licence
 QR kod sa našim kontakt podacima:


Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo
Deskaševa 7
11050 Beograd
Tel. 011 241 81 55
Fax 011 241 89 92
E-mail office@zastitabeograd.com
www.zastitabeograd.com© Copyright Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo 2014.